ReadyPlanet.com
dot dot
ห้องอบ พ่นสีรถยนต์ รุ่น TP-300 (ระบบดูดอัดอากาศ)

ห้องอบ พ่นสีรถยนต์ รุ่น TP-300 ระบบดูดอัดอากาศ (ใช้น้ำมันดีเซลให้ความร้อนในการอบสี)

·ขนาดมาตรฐาน        
  

ขนาด

กว้าง

ยาว

สูง

ขนาดภายในห้อง

3.9 เมตร

6.9 เมตร

2.7 เมตร

ขนาดภายนอกห้อง

5.6 เมตร

7 เมตร

3.5 เมตร

ประตูหน้า3 ชิ้น

3 เมตร

-

2.7 เมตร

    
·โครงสร้างของห้อง        
  * ผนังสำเร็จรูปประกอบต่อชนระหว่างแผ่น ผนังหนา 50 มม.       
  * ผนังด้านข้างมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายในป้องกันการลามไฟและ
     เพื่อรักษาอุณหภูมิ         
  * ผนังเหล็กทั้งสองด้านผ่านขั้นตอนการพ่นอบสีด้วยสีฝุ่นทำให้อายุ
     การใช้งานยาวนาน       
  * ผนังด้านข้างมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายในผลิตจากPOLYSTYENE    
     ป้องกันการลามไฟและเพื่อรักษาอุณหภูมิของห้อง       
·พื้นห้อง        
  * พื้นของห้องอบสีมีการระบายอากาศโดยใช้ Filtering Fiber Cotton 
     ไม่ต้องเจาะพื้น       
  * ฐานของห้อง เป็นตะแกรงเต็มทำจากเหล็กชุบซิ้งป้องกันสนิม
·ชุดอัดอากาศเข้าออก        
  * อัดอากาศเข้า       
  - มอเตอร์พัดลม 7.5 กิโลวัตต์ รุ่น YDW 5.6S 1 ชุด ปริมาณการหมุน
    เวียนอากาศ 15000 ลบ/ชม. ความดัน 810 Pa ความเร็วการแทนที่
    ของลม 900 rpm        
  * ดูดอากาศออก      
  - มอเตอร์พัดลม 7.5 กิโลวัตต์ รุ่น YDW 5.6S 1 ชุด ปริมาณการหมุน
     เวียนอากาศ 15000 ลบ./ชม.       
     ความดัน 810 Pa ความเร็วการแทนที่ของลม 900 rpm        
  * ปริมาณการหมุนเวียนอากาศภายในระบบ 24000 ลบ./ชม. 
     ความเร็วลมภายในห้อง 0.35 ม./วินาที       
  * มี ACTIVE CARBON ในการกรองฝุ่นและกลิ่นเพื่อป้องกันมลภาวะ       
·ขนาดปล่องลม        
  * ปล่องลม(ปล่องสี่เหลี่ยม) มี 4 ปล่อง ความยาว 1 เมตรต่อปล่อง 
     ขนาด 700x700 มม.       
·ขนาดปล่องควัน        
  *ปล่องควัน(ปล่องกลม) มี4 ปร่อง ความยาว 1 เมตรต่อปล่อง
    เส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม.       
·ชุดให้ความร้อน        
  * เบิร์นเนอร์       
  - เบิร์นเนอร์ Riello รุ่น G20 ,180000 Kcal/h,10N Damp motor       
  * ชุดแรกเปลี่ยนความร้อน       
  - HEAT EXCHANGER ทำจากสแตนเลสหนา 1.5 มม.
     เชื่อมด้วยอาร์กอน สามารถรักษาอุณภูมิได้ 90%        
  * อุณหภูมิสูงสุด 80 องศา ใช้เวลาประมาณ 4-7 นาที เพิ่มความ
     ร้อนจาก 20-80 องศา อัตราการสิ้นเปลือง  4-5 ลิตร       
·ชุดกรองอากาศ      
  * ชุดกรองอากาศเข้าออก สามารถถอดเปลี่ยนหรือทำความสะอาดได้
     จำนวน 4 ชิ้น, กรองตรงปร่องลมเข้า 1 ชั้น, กรองเพดาน 1 ชั้น, 
     รองใยแก้ว(พื้น) 1 ชั้น และกรองACTIVECARBORN 1 ชั้น     
·ระบบแสงสว่างภายในห้อง      
  * หลอดฟลูออเรสเซ้นต์ ยี่ห้อ Phiips ให้ความสว่างไม่มีเงา ทำให้การ
     เทียบสีมีความแม่นยำ การบำรุงรักษาง่าย       
  * ระบบแสงสว่าง 1440 KW เป็นแบบชุดโครงหลอดไฟฝั่งในผนัง
     ห้องอบ  ด้านข้าง ขนาด   36  วัตต์  มีทั้งหมด  16 หลอด ด้านบน
     เฉียงกันตามแนวยาวของห้อง ขนาด 36  วัตต์ 24 หลอด        
·ตู้ควบคุม      
  * ใช้แผงวงจรแบบอิเล็คทรอนิค เบาและใช้งานง่าย          
·ข้อมูลทางเทคนิค      
  * ความถี่ของการแทนที่อากาศ 280 ครั้ง/ชั่งโมง     
  * กำลังรวมทั้งหมด 16 KW     
  * แสงสว่างภายในห้อง 1000 LUX     
  * ฝุ่นระอองสะสม ≤1.4 มก./ลบ.     
  * ระดับเสียง ≤80dB     
  * มีตัวแสดงผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขณะอบสี     
  * มีสวิทซ์ฉุกเฉินในกรณีมีเหตุขัดข้อง     
  * ระบบเตือนภัย  เมื่อห้องทำงานขัดข้องจะมีไฟสีแดงเตือนที่ตู้ควบคุม     
  * ระบบทำความร้อน   อยู่กับชุดอัด และดูด  ได้ความร้อนจากการเผาไหม้
     น้ำมันดีเซล  ให้ความร้อนกับตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่ออัดความร้อน
     เข้าห้องอบ  ทั้งหมดเป็นระบบปิดไม่มีประกายไฟออกมาภายนอก  
     โดยใช้เครื่องจุดน้ำมันดีเซล RIELLO  จากอิตาลี   ผ่านการควบคุมการ
     ทำงานโดยชุดควบคุมอุณหภูมิ      เมื่ออุณหภูมิภายในห้องได้ตามที่ตั้งไว้
     ระบบการทำงานจะตัดทันทีเพื่อประหยัดพลังงาน โดยช่วงอุณหภูมิการทำ
     งาน  ที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 60 - 80 องศา   และจะใช้น้ำมันดีเซล
     ประมาณ   4-5 ลิตรต่อรถยนต์ 1 คัน     
  * ลิ้นปรับการวนของอากาศ   ใช้ปรับเมื่อจะอบเพื่อให้ปากทางเข้าของอากาศมี
     ความร้อนบางส่วนจึงช่วยในการ  ประหยัดพลังงานการทำความร้อน
     ของเครื่อง  เมื่อพ่นจะปรับไปตำแหน่งที่รับอากาศอุณหภูมิปกติภาย   
     นอก โดยใช้ชุดปรับที่มีความแข็งแรงสูง BELIMO     
  * ชุดควบคุมการทำงาน  ติดอยู่ภายนอกห้องอบ มี ปุ่ม เปิด/ปิด,  ตั้งเวลาอบ
     ตั้งอุณหภูมิการอบและปุ่มตัดการทำงานทั้งหมด(ฉุกเฉิน)   มีระบบการทำงาน
     คือ  การพ่นสี  จะเปิดระบบอัด อากาศและดูดอากาศ เพื่อระบายละอองสีและ
     ฝุ่น   ระหว่างอบคือการให้ความร้อนกับห้องอบ ระบบการอัดจะทำงานควบคู่
     กับ การทำความร้อน

  

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ หัองอบพ่นสีรถยนต์ ใช้สินค้านำเข้าจากยุโรป

ชุดพัลมมอเตอร์ ผลิตโดย Siemen มีความเงียบในการทำงานสูง และให้แรงลมมากงมีการรับประกันแรงในการถ่ายเทของอากาศเฉลี่ย 0.35 m/sในบริเวณการทำงาน 
และอากาศจะสะอาดมากสำหรับสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน
ชุดแลกเปลี่ยนความร้อนสามารถทำความร้อนตั้งแต่ 20 – 80 °C ภายใน 4-7 นาที  โดยระบบหมุนเวียนทางความร้อน ซึ่งประหยัดพลังงานและให้ความร้อนสูง การกระจายตัวคงที่ รับประกันความคงที่ของอุณหภูมิภายใน
ชุดเบิร์นเนอร์การจุดติดไฟด้วยการเผาไหม้ของน้ำมันแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย จะออกแบบการเปลี่ยนความร้อนและทำจากสแตนเลสคุณภาพสูงนำมาเชื่อมต่อกัน
มีคุณสมบัติให้ความร้อนที่ต่อเนื่องในพื้นที่ใหญ่ และการเผาไหม้มีประสิทธิภาพ
มากกว่า 90%
ชุดควบคุมการทำงานใช้ไฟฟ้าในการควบคุม  ใช้งานง่าย  มีการแสดงอุณหภูมิภายในและภายนอกของระบบและตั้งระยะเวลาการอบแห้งซึ่งจะทำงานอย่างอัตโนมัติเมื่อตั่งค่าเรียบร้อยแล้วและตู้ควบคุมจะใช้ระบบแผงวงจรอิเล็คทรอนิคแบบไมโครคอมพิวเตอร์
ผนังห้องผลิตจากแผ่นเหล็กทำสี ทนความร้อน  น้ำหนัก และความคมชัด ชัดเจนของสียาวนานกว่า 30 ปี ในการประกอบ ใช้ seal ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงป้องกันการรั่วซึมของความร้อนและฝุ่นละออง
ระบบแสงสว่างใช้หลอดฟลูออเรสเซนด์ของ Philips ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับในงานพ่นสีแสงที่ได้รวมมีความเข้ม 1000 luxes มีสวิทช์ควบคุมทั้งซ้ายและขวา 
การติดตั้งงานเหมาะสมกับการใช้งานและประหยัด
( DAMPER )ระบบความคุมอากศอัติโนมัติ  ควบคุมการปล่อยความร้อนจากทางด้านบนให้การเก็บรักษาความร้อนภายในที่ยาวนาน
ชุดกรองอากาศ การออกแบบด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง  ซึ่งทำ Filtering Cotton   จะสามารถทำความสะอาดอากาศในห้องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และความแรงของลมในบริเวณการทำงานคงที่สภาพแวดล้อมสะอาด ได้รับความพอใจของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก

 รูปแสดงทิศทางลมในการพ่นสี

 รูปแสดงทิศทางลมในการอบสี

คลิ๊กดู catalogueชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


bulletSite Map (แผนผังเว็บไซต์)
bulletแผนที่บริษัทฯ
bulletWEBBOARD
dot
ลิฟท์จอดรถ
dot
bulletลิฟท์จอดรถสองเสา
bulletลิฟท์สำหรับจอดรถ 4 เสา
bulletลิฟท์จอดรถ 2 ชั้น ลิฟท์จอดรถแบบ 2 เสา ที่จอดรถ 2 ชั้น ชั้นจอดรถ จอดได้หลายคัน
bulletลิฟท์จอดรถแบบ 3 ชั้น
bulletลิฟท์จอดรถแบบ 2 ชั้น แบบอัตโนมัติPSH
bulletลิฟท์ขนถ่ายรถยนต์ระหว่างชั้น
bulletลิฟท์จอดรถใต้ดินแบบ 2 ชั้น และ 3 ชั้น
bulletลิฟท์จอดรถ 2 ชั้น แบบกรรไกร
bulletลิฟท์จอดรถ แบบ PJS
bulletลิฟท์จอดรถ 2 ชั้น สำหรับเพดานต่ำ รุ่นDEP606
bulletลิฟท์จอดรถ2ชั้นแบบเสาเดียว
dot
เครื่องจักร อุปกรณ์ สำหรับซ่อมรถยนต์
dot
dot
เติมลมดิจิตอล ไนโตรเจน
dot
bulletเครื่องเติมลมไนโตรเจนยางรถยนต์
bulletเครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม)
bulletชุดเติมลมยางรถยนต์แบบดิจิตอล ที่เติมลมยางรถยนต์อัตโนมัติ ชุดเติมลมยาง เติมลมอัตโนมัติ
bulletแคตตาล็อคเครื่องเติมลมไนโตรเจน
bulletปั๊มลม ฟูเช็ง
bulletโรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน
dot
ลิฟท์ยกรถ
dot
bulletลิฟท์คาร์แคร์ ลิฟท์สำหรับอัดฉีด
bulletลิฟท์ยกรถ 2 เสา
bulletลิฟท์ 4 เสาแบบตั้งศูนย์
bulletลิฟท์X ลิฟท์กรรไกร
bulletภาพเปรียบเทิยบ เซลแบตเตอรี่ที่ใส่และไม่ใส่ Longa-Batt
bulletลิฟท์ X แบบตั้งศูนย์
bulletcataloge ลิฟท์ยกรถ 2 เสา คานล่าง (3.5 ตัน)
bulletลิฟท์4ตันคานบน
bulletลิฟท์ 4 ตันคานล่าง
dot
เครื่องถอดยาง ถ่วงล้อ ปะยาง
dot
bulletเครื่องถอดยาง เครื่องถ่วงล้อ
bulletเครื่องถ่วงล้อรถยนต์ขนาดใหญ่
bulletCatalogue เครื่องถ่วงล้อรถใหญ่ ล้อรถบั๊ส รถสิบล้อ
bulletcatalogue เครื่องถอดยางใหญ่
bulletเครื่องถอดยางล้อรถใหญ่
bulletเตาปะยาง
bulletตู้เก็บเครื่องมือช่าง
dot
ถังอัดจารบี ถังดูดถ่ายน้ำมันครื่อง
dot
bulletถังอัดจารบี ถังอัดจารบีใช้ลม ถังเติมน้ำมันเกียร์
bulletถังดูดถ่ายน้ำมันเครื่อง
bulletถังเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรคแบบมีถังลม
bulletเครื่องเปลียนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้
dot
ห้องอบพ่นสี แผงอบสี
dot
bulletcatalogue ห้องอบ พ่นสีรถยนต์ รุ่น TP-300
bulletห้องอบ พ่นสีรถยนต์ รุ่น TP-200
bulletห้องอบ พ่นสีรถยนต์ รุ่น TP-300 (ระบบดูดอัดอากาศ)
bulletแผงอบสีอินฟาเรด
bulletห้องพ่นสีแบบประหยัด ห้องพ่นม่าน
bulletเครื่องเชื่อมกระตุก เครื่องเชื่อมคาร์บอน
dot
เครื่องตั้งศูนย์ เครื่องเจียร์จานเบรค และอื่นๆ
dot
bulletบล็อกลม
bulletเครื่องตั้งศูนย์ล้อรถยนต์
bulletบล๊อก ถอดน็อต 10 ล้อ
bulletเครื่องเจียร์จานเบรค
bulletPura VLE หัวเชื้อน้ำมันออโต้ลูปเครื่องยนต์2จังหวะ
dot
ไฟไหม้อาคารสูง ท่านจะหนีอย่างไรให้ปลอดภัย
dot
bulletEscape chute (ถุงหนีไฟจากอาคารสูง)
dot
รูปแผนที่บริษัท
dot
bulletแผนที่บริษัทวินแอนด์วิว จำกัด
dot
แลกเปลี่ยน Link
dot
bulletแลกลิงค์
dot
ดู แบนเนอร์ เพื่อนบ้าน
dot
bulletBanner เพื่อนบ้าน
dot
---Link เพื่อนสมาชิก---
dot
bulletบริการของเพื่อนบ้าน
bulletสารบัญเว็บไทย
bulletรถมือสองเชียงใหม่, รถบ้านเชียงใหม่, ซื้อ-ขายรถมือสองในเชียงใหม่
bulletน่ารักดอทตอม
bulletHome
bulletรถป้ายแดงและรถมือสอง
bulletauto4trade
bulletracing web
bulletชุมชนร้านค้า เครื่องยนต์-ยานยนต์
bulletเรารักเปอร์โย
bulletรถดี
bulletศูนย์รวมรถเช่า
bulletหลากหลายสาระน่ารู้สำหรับคนรักรถ
bulletneo-club
bulletsmilevocation.com
bulletgunkamoy.com
bullet siamguru
bulletvanthai....พาเที่ยว
bulletballooncreate.com
bullet2ndshop.com
bulletvansiam
bulletPhuket Hotels
bulletจดโดเมน และ โฮสติ้ง
bulletตลาด.คอม
bulletsecondcars
bulletBuySellFreePost.com
bulletcnbautomation
bulletsparepartshop
bulletsanook.com
bullettrucks2hand.com
bulletphopet.com
bulletThai Search Engine
bulletราคาถูก.com
bulletnamprikthai.com
bulletklongthom2
bulletthinkandmade.com
bulletตลาดออนไลน์ โฆษณาถูกสุดวันละ 1 บาท
bulletอีสานเว็บ
bullete-masscom.com
bulletรับทำสติ๊กเกอร์ติดสินค้า
dot
Newsletter

dot
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletผู้จัดการ
bulletข่าวสด
bulletคมชัดลึก
bulletบ้านเมือง
bulletโพสทูเดย์
bulletไทยโพสท์
bulletสยามธุรกิจ
bulletผู้จัดการรายเดือน
bulletมติชนสุดสัปดาห์
bulletเส้นทางเศรฐกิจ
bulletBangkokpost
bulletแนวหน้า
bulletสยามรัฐ
bulletเนชั่นแชนเนล
bulletThe Nation
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletกระแสหุ้น


Escape Chute(ถุงหนีไฟจากอาคารสูง)
ลิฟท์จอดรถ 2 ชั้น จอดได้หลายคัน
ลิฟท์ยกรถระหว่างชั้น ยกได้สูงถึง 10 เมตร
ลิฟท์จอดรถ 3 ชั้นแบบไม่ต้องเลื่อนรถคันที่อยู่บนพื้นออก
ลิฟท์จอดรถ 2 ชั้นแบบไม่ต้องเลื่อนคันล่างออก


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Untitled Document

บริษัทวินแอนด์วิว จำกัด
เลขที่120/1 ถนนงามวงศ์วาน จ.นนทบุรี11000    
 โทร 0-25895138,0-25913686, 081 6255964
Fax 0-25895139
email:winandwill@winandwill.com